Slider

ET NYTT OG PUBLIKUMSRETTET HELSEKONSEPT SENTRALT BELIGGENDE I UNIKE OMGIVELSER

Vi har ambisjoner om at Sandnes Helsepark skal bli unikt i regionen, en naturlig samlingsplass for leverandører og brukere av helsetjenester. Attraktive lokaler og fagmiljø vil skape en spennende profil for leietakerne. Tilrettelegging for godt samarbeid er essensielt for å etablere synergieffekter som vil komme både leverandør og kunde til gode. En av de største konkurransefordelene vil nettopp være tiltrekningskraften aktørene skaper sammen.

Helseparken skal gi de beste rammene for ansattes arbeidshverdag. Eksempler på funksjoner som kan bidra til å skape gode arbeidsvilkår og høy trivsel er en flott lobby med sosiale møteplasser, bemannet resepsjon, kurs- og konferansefasiliteter, spiseri, kaffebar, utleie av elbil og -sykkel, gode parkeringsmuligheter og ulike servicetjenester. De ansatte skal få mest mulig tid til sine kjerneoppgaver.

 

Vi tilbyr skreddersydde lokaler tilpasset hver enkelt leietaker. Resultatet skal være en god balanse mellom effektive og brukervennlige arealer – på leietakers premisser.