Slider

BYGGET

Lokaler og planløsning tilrettelegges for en aktiv arbeidshverdag i kontinuering endring. Når nye behov springer frem vil vi være behjelpelige med å finne nye løsninger. Slik vil lokalene forbli optimale gjennom hele leieperioden. Godt inneklima gjennom balansert ventilasjon og temperatur er viktig for å gi de ansatte det overskuddet de trenger og for å gi kundene en god opplevelse.

I Sandnes helsepark er hver etasje rett under 600 m2 BTA. Lokalene kan tilpasses for behandlingsrom, cellekontor og kontorlandskap med tilhørende møterom, stillerom og normalfunksjoner. Etasjene kan fleksibelt deles opp mellom flere mindre leietakere, der delt venteværelse kan være en god og økonomisk modell. 1. etasje knytter Sandnes Helsepark og nybygget sammen. Her er mye av fellesarealene plassert. Det finnes også areal tilgjengelig for leie.

Ovenfor er foreløpig planløsning for 1. etasje. Ta kontakt med oss for å få tilsendt skisser av dagens planløsninger og for å ta en prat om mulige skreddersydde løsninger.

Bygget til venstre for rådhuset skal rives til fordel for et nytt og moderne bygg.

ADRESSE:

Jærveien 33, 4319 Sandnes
Gnr. 40, bnr. 10, Sandnes kommune

AREAL:

Totalt areal: 5.500 m² BTA
Antall arbeidsplasser: 100–150 arbeidsplasser

 

TYPE LOKALER:

U. etasje: Garderober, lager, treningsrom, behandlings- og operasjonsrom

1. etasje: Foajé, apotek, kurs/konferanse, behandling, kontor og butikkareal

2-6. etasje: Kontor og behandling

 

 

AREALER:

6. etasje587,1 m²
5. etasje587,1 m²
4. etasje587,1 m²
3. etasje587,1 m²
2. etasje 587,1 m²
1. etasje1001,3 m²
U. etasje 1001,3 m²