Ulike møterom og sosiale møteplasser
Restaurant - kantine

I nybygget ved siden av Sandnes helsepark vil det etableres en egen restaurant og kantine for leietakere, besøkende og publikum. God, sunn og variert mat er en selvfølge.

Treningssenter med garderober
Slider

FELLESFUNKSJONER

Vi ønsker at helseparken skal gi de beste rammebetingelsene for de ansattes arbeidshverdag. De ansatte og selskapene skal fokusere på sine kjerneoppgaver.

Eksempel på fellesfunksjoner:


– Møterom av ulik størrelse

– Restaurant/kantine

– Treningssenter med garderober

– Sosiale møteplasser

– Tilgang til oppgradert bystyresal

– Konferansefasiliteter

– Servicetjenester

Leietakernes egne arealer, som møterom og kantinedrift, blir mindre. Slik blir fellesfunksjonene en del av dagens delingsøkonomi. Mange av funksjonene åpnes for publikum. Dette åpner for en ny interaksjon i arbeidshverdagen, som kan gi ulike synergieffekter og nye muligheter – både mellom leietakerne og besøkende. Samtidig gir dette leietakerne mer effektive arealer og økt fleksibilitet.