Det kom 15 personer på nabomøtet 21. august, de aller fleste fra nabolaget på vestsiden av Jærveien.

Til stede fra Base Property fra prosjektleder Andreas Poulsson og informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson, samt byggherreombud Ole Petter Valle.

Innledningsvis ble det stilt spørsmål ved innkallingen, som flere frammøtte mente ikke var god nok.

I juni ble det levert invitasjoner i postkassene til de rundt 150 eiendommene som er oppgitt som naboer av Sandnes kommune. På grunn av EUs personverndirektiv (GDPR) har ikke kommunen lov å dele verken telefonnummer eller e-postadresser.

Det ble likevel sendt sms-er dagen i forveien med påminnelse til de som har åpne nummer liggende på nettet. De frammøtte var enige om at sms er det mest effektive.

Her er innspill og spørsmål som ble stilt, og som vil bli kommentert på neste nabomøte:

  • Har dere fått mange kommentarer på førstegangsinnlevering?
  • Hvor høyt er nybygget?
  • Hva er høyden på teknisk rom?
  • Nybygget bør senkes 60 centimeter.
  • Hva er bredden på Telthusveien?
  • Det blir stor belastning på alternative veier i anleggsperioden.
  • Det blir støv og byggestøy utover vanlig arbeidstid.
  • Hvordan blir det med brakker og parkering på Kiwi?
  • Vi ønsker illustrasjoner på siktlinjer.

Under er presentasjonen som ble vist på møtet.

lpe nabomote