Det kom denne gangen 16 personer på nabomøtet 6. november, de aller fleste var «nye» fra forrige møtet.

Til stede fra Base Property fra prosjektleder Andreas Poulsson og informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson, samt byggherreombud Ole Petter Valle. I tillegg var Ellen Ravndal fra Lyse Elnett til stede på møtet.

Temaet på møtet var å følge opp innspill og spørsmål som ble stilt forrige gang, men siden de fleste som var til stede ikke var der sist, startet vi med en gjennomgang av prosjektet så langt.

Under er presentasjonen som ble vist på møtet.

lpe nabo2