Her følger en oppdatering fra utbygger Base Property.

Til naboer og andre interesserte:

Vi har nå fått en egen informasjonsside for nybygget til Lyse Elnett, den ligger her. Der finnes det blant annet et byggekamera som oppdateres hvert tiende minutt i arbeidstiden, som vist i vinduet øverst.

Det er nylig gjort endringer i varslingsplanen når det gjelder sykkel- og gangstien langs Jærveien, illustrasjon ligger her.

Her er de siste oppdateringene:

  • Gangsti for midlertidig adkomst over området er etablert.
  • Busstoppet i Jærveien er flyttet for å gjøre plass til ny innkjøring for anleggstrafikk.
  • Ny innkjøring for anleggsveien fra Jærveien blir etablert i februar.
  • Spunting pågår, ferdigstilles i midten av februar.
  • Utgraving av grop starter i begynnelsen av februar og massene er ferdig fraktet fra området i april.
  • Støping av kjeller starter i mars og parkeringskjeller er forventet ferdigstilt i løpet av sommerferien.
  • Arbeidet med reisverket i massivtre starter i august.

Ta kontakt med prosjektleder Andreas Poulsson på telefon 990 14 356 eller e-post ap@baseproperty.no ved spørsmål.