Slider

BASE PROPERTY

Base Property AS er et eiendomsutviklingsselskap basert i Stavanger. Selskapet ble etablert i 2007 og er et heleid datterselskap av Base Gruppen AS. Selskapet utvikler eiendom innen næring og hotell. Siden etableringen har selskapet utviklet over 120.000 m² eiendom og har rundt 125.000 m² under utvikling i ulike prosjektfaser.

Base Property er åpne for ulike type partnerskap i våre prosjekter. Fra idé til ferdigstilt prosjekt er vi avhengige av et nært og godt samarbeid med blant annet; grunneiere, leietakere, investorer, meglere, finansinstitusjoner, arkitekt og entreprenører – slik oppnår vi best mulig resultat for alle våre interessenter. En av Base Property’s største suksesser har vært å fokusere på våre kunders behov, noe som gjenspeiles i arkitekturen og tilpasningen av et moderne skreddersydd bygg.

 

Bakgrunn

 

Base Property kjøpte Sandnes rådhus i desember 2017 av Sandnes kommune. Intensjonene var todelt; etablere en helsepark i rådhuset og bygge et nytt kontorbygg til en eller flere leietakere ved siden av.

Base Property og søsterselskapet Abri Dialogue AS undersøkte i en periode mulighetene for å etablere en moderne helsepark i regionen. Sandnes (gamle) rådhus er et historisk bygg med sterk identitet i Sandnes og omegn. Med grønne omgivelser, sentral beliggenhet og kort vei til kollektivtilbud, er bygget godt egnet som lokaler for en unik helsepark. Sandnes gamle rådhus vil med dette fortsette å være et bygg for befolkningen. Vi håper prosjektet kan gi mellom 100 og 150 arbeidsplasser.

Ved siden av det gamle rådhuset ligger det i dag et murbygg som skal rives til fordel for et nytt og moderne kontorbygg. Vi har ambisjoner om at kontorbygget skal ha særegne kvaliteter som gjør det unikt, med en god tilpasning og tilknytning til rådhuset og parken.

På Rådhusmarka skal Base Bolig AS utvikle  250 boliger.