Vi ønsker naboer og alle andre interesserte til informasjonsmøte 21. august.

I desember 2017 kjøpte Base Property Sandnes rådhus i Jærveien 33 av Sandnes kommune. Nå i juni tar vi over bygget og ønsker i den forbindelse å gi dere litt informasjon om prosjektet.

Vi ønsker å totalrenovere det gamle rådhuset og gjøre det om til en moderne helsepark, der leietakerne er aktører som leverer helsetjenester – både private og offentlige.
Rehabiliteringen kommer til å starte sent i høst og antas å være ferdig våren 2021.

Mursteinbygget fra 1986 i tilknytning til hovedbygningen vil bli revet, og det planlagte nybygget vil bli overtatt av Lyse Elnett august 2021. Riving av bygget vil starte etter sommeren og antas å vare i noen få uker.

Gjennom disse tiltakene etableres det rundt 300 arbeidsplasser på eiendommen.

Dere vil bli invitert til et informasjonsmøte i den gamle bystyresalen etter sommerferien, onsdag 21. august klokken 18, der vi vil informere om videre planer for eiendommen.

Vi ønsker dialog og innspill i denne prosessen, alle er hjertelig velkomne. Send gjerne en bekreftelse på e-post til lpe@basegruppen.no.

Vel møtt!